1. De betaling gebeurt contant aan d chauffeur. Bij het begin van de rit wordt de volledige betaling gevraagd indien zo geboekt (indien gewenst kan u een betalingsbewijs van de chauffeur krijgen).
 2. Indien u een factuur wenst wordt deze na thuiskomst per e-mail verzonden. Toch dient de rit contant afgerekend te worden met de chauffeur bij aanvang van de rit.
 3. Alle klachten aangaande facturen dienen te gebeuren per aangetekend schrijven en binnen de 7 dagen na factuurdatum.
 4. Het vervoer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant, toch zal Royce Time al het mogelijke doen om personen of goederen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen.
 5. Door het reserveren van een dienst op onze website, gaat u automatisch akkoord met ons algemeen voorwaarden.
 6. Bij annulering binnen de 24u vóór aanvang van de opdracht wordt 50% van het totale bedrag aangerekend. Binnen de 8u het volledige bedrag.
 7. Royce Time kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, veranderingen of annuleringen van de dienst door overmacht of door elk andere omstandigheden. Indien de klant toch op eigen initiatief of door een alternatieve manier beslist te vertrekken en dit zonder akkoord of overleg met Royce Time, zullen al de kosten die door de klant wordt gemaakt ( bv. Parkingkosten, brandstof, taxikosten, ect.. ) niet vergoed worden door Royce Time. De bestelde rit zal alsnog aan de klant aangerekend worden.
 8. Wachttijden veroorzaakt door toedoen van klanten kunnen door Royce Time in rekening worden gebracht, de klant is gebonden bij vertraging van zijn vlucht van meer dan 30 min Royce Time onmiddellijk op de hoogte te brengen.
 9. Bij vertraging van uw vlucht, zullen wij voorrang geven aan de klanten die op reis vertrekken.
 10. Indien uw vlucht te vroeg geland is zou het kunnen dat u moet wachten op de chauffeur of op uw medereizigers, toch zullen wij proberen om dit te voorkomen.
 11. Indien u ons foutieve gegevens doorgeeft (bv. vertrekuur in buitenland i.p.v. aankomstuur in België) blijft het bedrag van de factuur verschuldigd en dient er een nieuwe contract opgesteld te worden.
 12. Voor elk contract aangegaan met de chauffeur, verklaard de huurder dat hij beroep doet op de dienst van minstens 3 uur.
 13. Het dragen van een gordel is wettelijk verplicht. Een boete bij het niet dragen zal verhaald worden op de reiziger.
 14. Kinderstoeltjes worden bij Royce Time gratis ter beschikking gesteld. Deze moeten wel op voorhand aangevraagd worden, indien dit niet op voorhand werd vermeld zullen mogelijke boetes meteen met de klant afgerekend worden.
 15. Kosten als gevolg van schade of bevuiling aangebracht door de klant, zullen aangerekend worden. Een bedrag van minimum € 250 zal meteen aan de chauffeur betaald moeten worden. Het is de klant alsnog verboden om zijn/haar bagage zelf in en uit te laden. Indien de klant dit toch doet, en schade aan het voertuig aanbrengt zal hij/zij verantwoordelijk worden gesteld voor de reparatie kosten van het voertuig.
 16. Afwijkingen van onze standaard dienstverlening kunnen mits onderlinge overeenkomst. Voor deze afwijkingen kunnen meerkosten aangerekend worden die de klant op voorhand zal meegedeeld worden.
 17. Op al deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Royce Time gewijzigd worden.
 18. Opgemaakt te Antwerpen.